kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - 09.02.2015

09.02.2015

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 22.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych, 00/100) na częściowe pokrycie kosztów własnych w ramach Programu projektu dla realizacji zadania współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice”. oraz kredytu w ramach otwartej linii kredytowej na wyodrębnionym rachunku do wysokości 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych, 00/100) na sfinansowanie płatności związanych z podatkiem VAT

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1A - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1B - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - 2012r

Załącznik nr 5 - 2013r

Załącznik nr 6 - Wykaz nieruchomości - działek ewidencyjnych

Załącznik nr 7 - F-01 IV kw. 2014r

Dokumenty Spółki

Pytania do SIWZ zestaw 01 do 04 + modyfikacja SIWZ

Pytania do SIWZ zestaw 05 do 06

Pytania do SIWZ zestaw 07

Pytania do SIWZ zestaw 08 do 10

Pytania do SIWZ zestaw 11 do 13

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich