kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż STAR – BECZKA nr rej. BCF 6272 - 16.09.2019

16.09.2019

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż:

STAR – BECZKA nr rej. BCF 6272
 

  1. Samochód specjalistyczny.
  2. Pojemność skokowa 11 100 cm³, moc 110 kW
  3. Stan licznika – 419 093 km.
  4. Nr identyfikacyjny: SUS1142CF0014533.
  5. Nr dowodu rejestracyjnego: 5252010, karty pojazdu nie wydano.
  6. Pojazd sprawny technicznie, jeżdżący z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej.
  7. Cena minimalna – 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100)
  8. Koparko-ładowarkę można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków na ulicy Igielskiej 15 w godzinach: 8ºº - 14ºº   do dnia  24-09-2019 r.
  9. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Tomasz Ciurzyński – tel. kom. 0694417711 , Mariusz Lorek – tel. {052} 397-41-76 w. 31

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup STARA BECZKI nr. Rej. BCF 6272”
Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za przedmiot licytacji.
Termin składania ofert: 25-09-2019 r. godz. 14.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej  Miejskich Wodociągach Spółka z o.o.  w Chojnicach, Plac Piastowski 27a w dniu 25-09-2019 r. o godz. 14.10.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Protokół z przetargu.pdf

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich