kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - 13.05.2016

13.05.2016

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante:

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego z wysokości 22.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100) do wysokości 27.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych 00/100) na częściowe pokrycie kosztów własnych w ramach Programu projektu dla realizacji zadania współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice”

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Opublikowane ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich