kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie i odbiór robót... - 06.07.2017

06.07.2017

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i odbiór robót związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w łączniku pomiędzy ulicą Subisława a Towarową oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Sambora w Chojnicach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6889ae0d-2b6b-480e-91fd-f6bf96cab3e4

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz oferty

Załącznik Nr 2 Wzór umowy

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik Nr 5 Oświadczenie o podwykonawstwie

Załącznik Nr 6 Wykaz osób

Załącznik Nr 7 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Załącznik Nr 8 Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 9 Przedmiar robót

Załącznik Nr 10 a

Załącznik Nr 10 b

Załącznik Nr 10 c

Załącznik Nr 10 d

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7ca4d2b8-107d-4dd2-8f39-5faea7b14dcd

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich