kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż Samochodu ciężarowego RENAULT KANGOO nr rej. GCH 28TW - 21.05.2018

21.05.2018

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż:

Samochodu ciężarowego RENAULT KANGOO nr rej. GCH 28TW
 

Dopuszczalna ładowność – 550 kg.

Masa całkowita – 1695 kg.

Masa własna – 1145 kg.

Rok produkcji: 2001 r., I rejestracja w kraju – 2007 r.

Nr identyfikacyjny pojazdu – VF1FC0VAF25544771

Nr dowodu rejestracyjnego – 2530226/karta pojazdu: AAA8354234

Pojazd uszkodzony (tylna klapa oraz profil nad lampą), jeżdżący z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczeniem OC i NNW.

Samochód można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Igłach godzinach: 8ºº - 14ºº do dnia 29-05-2018 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Tomasz Ciurzyński – tel. kom. 0694417711 ,
Mariusz Lorek – tel. {052} 397-41-76 w. 31

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup samochodu ciężarowego Renault Kangoo nr rej. GCH28TW”

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za przedmiot licytacji.

Termin składania ofert: 30-05-2018 r. godz. 13.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a
w dniu 30-05-2018 r. o godz. 13.10.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Galeria samochodu ciężarowego RENAULT KANGOO nr rej. GCH 28TW:

Foto1    Foto2    Foto3    Foto4    Foto5     Foto6     Foto7

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich