kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż Ciągnika rolniczego Ursus C 360 oraz Koparko-ładowarki Mikrus 7THS8 - 02.02.2018

02.02.2018

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż:
 

 1. Ciągnika rolniczego URSUS C 360 GAM 4858
  • Dopuszczalna ładowność – 10500 kg.
  • Masa całkowita – 2955 kg.
  • Masa własna – 2125 kg.
  • Rok produkcji: 1980 r.
  • Nr identyfikacyjny pojazdu – 389820
  • Nr dowodu rejestracyjnego – 0509141/karty pojazdu nie wydano.
  • Ciągnik rolniczy można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Igłach godzinach: 8ºº - 14ºº do dnia 21-02-2018 r.
  • Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Tomasz Ciurzyński – tel. kom. 0694417711 , Mariusz Lorek – tel. {052} 397-41-76 w. 31
 2. Koparko – ładowarki MIKRUS 7THS8 T/350 7
  • Rok produkcji: 2000 r.
  • Wyposażenie: z łyżką L 600, łupinami do materiałów sypkich.
  • Nr fabryczny – 219
  • Koparko - ładowarkę można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Igłach godzinach: 8ºº - 14ºº do dnia 21-02-2018 r.
  • Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Tomasz Ciurzyński – tel. kom. 0694417711 , Mariusz Lorek – tel. {052} 397-41-76 w. 31

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup Ciągnika rolniczego URSUS C 360” lub „Oferta na zakup Koparko-ładowarki MIKRUS”

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę na dany przedmiot licytacji.

Termin składania ofert: 22-02-2018 r. godz. 14.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a w dniu 22-02-2018 r. o godz. 14.10.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Galeria Ciągnika rolniczego URSUS C 360 GAM 4858:

Foto1    Foto2    Foto3    Foto4    Foto5     Foto6     Foto7     Foto8     Foto9     Foto10

Galeria Koparko – ładowarki MIKRUS 7THS8 T/350 7:

Foto1    Foto2    Foto3    Foto4

Protokół z przetargu Ciągnika rolniczego URSUS C 360 GAM 4858

Protokół z przetargu Koparko - ładowarki MIKRUS 7THS8 T/350 7

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich