kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego KUBOTA M5111 nr rej. GCH 44G7 - 20.09.2021

20.09.2021

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż:

Ciągnik rolniczy KUBOTA M5111 nr rej. GCH 44G7

  1. Rok produkcji – 2017 r., pierwsza rejestracja w kraju 17-07-2018 r.

  2. Pojemność skokowa – 3769 cm³, moc – 84,40 kW.

  3. Stan licznika – 3314 mg.

  4. Nr identyfikacyjny: KBTMGEDCHH8056470.

  5. Nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAR 3352182 / karty pojazdu nie wydano.

  6. Ciągnik rolniczy sprawny technicznie jeżdżący z ważnym przeglądem technicznym do 23-07-2023 r.

  7. Ciągnik rolniczy posiada ważne ubezpieczenie OC.

  8. Ciągnik rolniczy pomimo dużej ilości mg używany tylko do transportu beczki asenizacyjnej o pojemności 5 m³.

  9. Cena wywoławcza ciągnika: 125 000,00 zł netto.

  10. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Tomasz Ciurzyński – tel. kom. 0694417711 , Mariusz Lorek – tel. {052} 397-41-76 w. 31

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup ciągnika rolniczego KUBOTA M5111 o nr rej. GCH 44G7”
Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za przedmiot licytacji.

Termin składania ofert: 30-09-2021 r. godz. 14:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie  Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a w dniu 30-09-2021 r. o godz. 14:10.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Galeria ciągnika rolniczego KUBOTA M5111:

Foto1    Foto2    Foto3    Foto4    Foto5

 

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich