kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochódu ciężarowego Lublin 3 nr rej. GKA 097G - 18.10.2019

18.10.2019

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż:

Samochód ciężarowy Lublin 3 nr rej. GKA 097G
 

  1. Rok produkcji – 1999 r.
  2. Pojemność skokowa – 6871 cm³, moc – 162 KW.
  3. Stan licznika – 243 710 km.
  4. Nr identyfikacyjny: SUL332412X0037696.
  5. Dopuszczalna masa całkowita 2900 kg.
  6. Cena minimalna netto – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
  7. Samochód ciężarowo specjalizowany – kabina uniwersalna 6-osobowa z częścią ładunkową.
  8. Samochód posiada ważny przegląd techniczny do listopada 2019 r. oraz ubezpieczenie OC.
  9. Samochód można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków na ulicy Igielskiej 15 w   godzinach: 8ºº - 14ºº   do dnia  30-10-2019 r.
  10. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Tomasz Ciurzyński – tel. kom. 0694417711 , Mariusz Lorek – tel. {052} 397-41-76 w. 31 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup samochodu  Lublin 3 nr rej. GKA 097G”

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup samochodu  Lublin 3 nr rej. GKA 097G”
Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za przedmiot licytacji.
Termin składania ofert: 30-10-2019 r. godz. 14.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie  Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a w dniu 30-10-2019 r. o godz. 14.10.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Protokół z przetargu.pdf

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich