kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy II na sprzedaż przyczepy rolnej 4,5 T nr rej. BDO 1411 - 09.01.2024

09.01.2024

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w II przetargu ofertowym na sprzedaż:

Przyczepa rolna 4,5 T nr rej. BDO 1411

  1. Rok produkcji – 1998 r., pierwsza rejestracja w kraju 31.03.1998 r.
  2. Przyczepa rolnicza POL-MOT WARFAMA T-604.
  3. Nr identyfikacyjny: 980012.
  4. Nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAD 1089551 / karty pojazdu nie wydano.
  5. Przyczepa w należytym stanie technicznym, posiada wywrot na trzy strony, ważny przegląd techniczny do 07.03.2024 r. oraz ubezpieczenie OC.
  6. Cena wywoławcza przyczepy: 13 000,00 zł netto.
  7. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami licytacji są: Tomasz Ciurzyński – tel. kom.: 694417711 , Mariusz Lorek – tel. kom.: 506047894.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem „Oferta na zakup przyczepy rolniczej 4,5 T o nr rej. BDO 1411”.

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę netto za przedmiot licytacji.

Termin składania ofert:   22-01-2024 r. godz. 13.55.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie  Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a, w dniu 22.01.2024 r. o  godz. 14ºº.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Protokół z przetargu

Galeria przyczepy rolnej 4,5 T:

Foto1    Foto2    Foto3    Foto4

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich