Przetargi

Przetarg nieograniczony na przygotowanie, wykonanie i odbiór robót... - 30.03.2018

30.03.2018

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odcinka kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych Ogródków Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”

 

Załączniki do pobrania:

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Mapa do celów projektowych

Protokół otwarcia postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/2ec8e13b-53e1-4f04-ae94-b95c6ff313ec

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia