kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - 24.11.2015

24.11.2015

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante:

Udzielenie i obsługa kredytu w ramach otwartej linii kredytowej na wyodrębnionym rachunku z wysokości 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) do wysokości 13.500.000 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie płatności związanych z podatkiem VAT dla realizacji zadania współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Aglomeracji Chojnice”

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Opublikowane ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich