kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż Samochodu ciężarowego STAR 14.225 LC - 21.11.2018

21.11.2018

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż:

Samochodu ciężarowego STAR 14.225 LC

 1. Numer rejestracyjny: GCH 01AL.
 2. Numer VIN – SUSL75ZZZ3F002010.
 3. Rok produkcji: 2003 r., przebieg: 170 196 km.
 4. Numer silnika: 155041051152B1, producent MAN.
 5. Pojemność skokowa: 6871 cm³, moc: 162 KW.
 6. Samochód STAR wywrotka W3 do przewozu materiałów sypkich posiada dodatkowe burty.
 7. Dopuszczalna masa całkowita: 14 500 kg.
 8. Rozdział masy na osie: 1…5600, 2…9200.
 9. Posiada blokadę tylnego mostu.
 10. Układ hamulcowy pneumatyczny 2-obwodowy z ABS przód-tarczowy, tył-bębnowy.
 11. Samochód w ciągłej eksploatacji, wszelkie naprawy oraz wymiana filtrów i olejów wykonywana na bieżąco. Posiada ważny PT do kwietnia 2019 r. oraz ubezpieczenie OC i NW.
 12. Legalizacja tachografu wykonana 05-03-2018 r.
 13. Cena minimalna – 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
 14. Wadium w wysokości 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) należy wpłacić na konto: 34 8146 0003 0000 1031 2000 0050.
 15. Samochód STAR można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków na ulicy Igielskiej 15 w godzinach: 8ºº - 14ºº do dnia 29-11-2018 r.
 16. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Tomasz Ciurzyński – tel. kom. 0694417711 , Mariusz Lorek – tel. {052} 397-41-76 w. 31

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup samochodu STAR 14.225 LC”

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za przedmiot licytacji.

Termin składania ofert: 30-11-2018 r. godz. 14.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a w dniu 30-11-2018 r. o godz. 14.10.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

 

Ogłoszenie o przetargu

Galeria samochodu ciężarowego STAR 14.225 LC:

Foto1    Foto2    Foto3    Foto4    Foto5

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich