kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Inwestycje POIiŚ

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej

w Aglomeracji Chojnice

Beneficjent: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach

Podmiot upoważniony: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Chojnicach

Wartość projektu: 142 573 105,17 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 78 326 469,71 PLNProjekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 

 

Korzystamy z dofinansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wartość dofinansowania: 21 000 000 PLN
 


Wirtualna wycieczka 360 stopni po nowo zmodernizowanych obiektach


Załączniki do pobrania:

Szczegóły umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy z Wykonawcą

ul Igielska proj. zagospodarowania

ul Zielona proj. zagospodarowania

Galeria realizacji zadania - luty 2015

Galeria realizacji zadania - marzec 2015

Galeria realizacji zadania - kwiecień 2015

Galeria realizacji zadania - maj 2015

Galeria realizacji zadania - czerwiec 2015

Galeria realizacji zadania - lipiec 2015

Galeria realizacji zadania - sierpień-wrzesień 2015

Galeria realizacji zadania - październik-listopad 2015

Galeria realizacji zadania - grudzień 2015-luty 2016

Galeria realizacji zadania - kwiecień-maj 2016 - Oczyszczalnia

Galeria realizacji zadania - kwiecień-maj 2016 - Węzeł mechaniczny ul. Zielona

Galeria realizacji zadania - czerwiec 2016 - Oczyszczalnia

Galeria realizacji zadania - czerwiec 2016 - Węzeł mechaniczny ul. Zielona

Galeria realizacji zadania - koniec budowy - Oczyszczalnia

Galeria realizacji zadania - koniec budowy - Węzeł mechaniczny ul. Zielona

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich