kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż Koparko-ładowarki CAT 432 D - 13.09.2018

13.09.2018

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż:

Koparko-ładowarki CAT 432 D
 

 1. Przepracowanych – 13881 MG
 2. Numer seryjny – WEPO1988
 3. Rok produkcji: 2005 r., .
 4. Koparka po kapitalnym remoncie mostów przód/tył.
 5. Posiada linię hydrauliczną umożliwiającą podłączenie frezarki lub młota wyburzeniowego, łyżkę 610 mm.
 6. Koparka sprawna – wymagająca wkładu finansowego w zakresie:
  • wyciek oleju z siłownika ramienia teleskopowego (porysowane tłoczysko),
  • niewielki wyciek ze złącz hydraulicznego tylnego ramienia.
 7. Cena minimalna – 69 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)
 8. Koparko-ładowarkę można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków na ulicy Igielskiej 15 w godzinach: 8ºº - 14ºº do dnia 05-10-2018 r.
 9. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Tomasz Ciurzyński – tel. kom. 0694417711 , Mariusz Lorek – tel. {052} 397-41-76 w. 31

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup Koparko-ładowarki CAT 432 D”

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za przedmiot licytacji.

Termin składania ofert: 08-10-2018 r. godz. 14.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a w dniu 08-10-2018 r. o godz. 14.10.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Galeria koparko-ładowarki CAT 432 D:

Foto1    Foto2    Foto3    Foto4     Foto5     Foto6

 

Protokół z przetargu.pdf

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich