kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej - 11.05.2017

11.05.2017

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na:

Sprzedaż przyczepy asenizacyjnej PA – 35, nr rejestracyjny BYH - 609G

 

Przyczepa bez przeglądu technicznego.

Masa własna 1270 kg.

Typ kompresora T-509.

Rok produkcji: 1988 r., nr fabryczny: 28/88.

Pojemność: 3500 litrów.

Przyczepę asenizacyjną można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Igłach godzinach: 8ºº - 14ºº do dnia 22-05-2017 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Józef Kosiedowski – tel. kom. 0694417724 , Mariusz Lorek – tel. {052} 397-46-54.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup przyczepy asenizacyjnej, nr rej. BYH-609G”.

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

Termin składania ofert: 23-05-2017 r. godz. 1400.

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a w dniu 23-05-2017 r. o godz. 1410.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich