kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Elektr. Biuro Obsługi Klienta

eBOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostęppne jest pod adresem: https://ebok.wodociagi.chojnice.pl

 

W ramach eBOK Użytkownik ma możliwość:

 • uzyskania informacji na temat umów obowiązujących pomiędzy Odbiorcą usług, a MW;
 • uzyskania informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi rozliczeniami wynikającymi z realizacji umów wiążących go z MW, w tym numeru dokumentu, daty jego wystawienia, jego wartości, terminu płatności oraz numeru indywidualnego konta bankowego, salda (aktualizacja salda następuje każdorazowo w dniu następnym po zaksięgowaniu operacji na koncie Odbiorcy usług lub wystawieniu faktury);
 • podania stanu wodomierzy;
 • wglądu do swoich danych oraz możliwość zgłoszenia ich zmiany;
 • uzyskania informacji związanych z aktualnymi produktami oraz promocjami;
 • przekazania reklamacji, uwag, wniosków i skarg (poprzez formularz kontaktowy) wraz z możliwością przesyłania plików;
 • pobierania E-faktur;
 • dokonania płatności w trybie bezgotówkowym za wskazane faktury itp.

 

Rejestracja

 1. Zarejestrowanie Odbiorcy usług w eBOK następuje drogą internetową przy użyciu urządzeń zapewniających dostęp do Internetu. Użytkownik może dokonać rejestracji dopiero po otrzymaniu pierwszej faktury od MW.
 2. Poprzez rejestrację w eBOK Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi eBOK.
 3. Minimalne wymagania techniczne jakie Użytkownik zobowiązany jest zapewnić celem korzystania z eBOK to:
  • System operacyjny umożliwiający wyświetlanie stron internetowych w trybie graficznym
  • Przeglądarka internetowa z wbudowaną obsługą javascript, oraz obsługująca kaskadowe arkusze styli w wersji minimalnej CSS 3.x
  • Wyłączone wszystkie dodatki blokujące reklamy (eBOK nie posiada systemu reklam zewnętrznych) w tym inne witryny i adresy IP.
  • Zaleca się używanie przeglądarki internetowej obsługującej HTML5.
 4. Proces rejestracji Odbiorcy usług w eBOK odbywa się w następujący sposób:
  • Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny umieszczony na stronie ebok.wodociagi.chojnice.pl;
  • na adres e-mail podany w trakcie rejestracji automatycznie wysłana zostanie wiadomość informująca o rejestracji;
  • po potwierdzeniu informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym przez pracownika Miejskich Wodociągów zostanie włączony dostęp do eBOK i wygenerowane hasło pierwszego logowania przesłane na adres e-mail Użytkownika;
  • przy pierwszym logowaniu Użytkownika wymagana jest zmiana tego hasła oraz potwierdzenie znajomości regulaminu eBOK;
  • Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć swój login oraz hasło przed dostępem osób niepowołanych.
 5. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do eBOK przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu i hasła Użytkownika.
 6. Po zalogowaniu do eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany loginu i hasła na inne.
 7. W przypadku zmiany adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia MW o tym fakcie, osobiście w siedzibie MW, z zachowaniem formy pisemnej lub za pośrednictwem funkcji dostępnych w eBOK.
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich