kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż Wiertarki Stołowej WSD-16 – 20.02.2019

20.02.2019

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż:

Wiertarki Stołowej WSD-16

  1. Duży stopień zużycia .
  2. Numer inwentarzowy – 40268.
  3. Rok produkcji: 1988 r.
  4. Nie posiada certyfikatu (znaku) CE
  5. Cena minimalna – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) + VAT.
  6. Wiertarkę można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków na ulicy Igielskiej 15 w godzinach: 8ºº - 14ºº do dnia 27-02-2019 r.
  7. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami przetargu są: Roman Majewski – tel. kom. 0694417723 , Mariusz Lorek – tel. {052} 397-41-76 w. 31

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie spółki z opisem; „Oferta na zakup Wiertarki stołowej WSD-16”

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za przedmiot licytacji.

Termin składania ofert: 27-02-2019 r. godz. 14.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a w dniu 27-02-2019 r. o godz. 14.10.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania:

 

Ogłoszenie o przetargu

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich