kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2015

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Chojnice na okres:

od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

 

1. Wysokość cen opłat za dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe
oraz inne podmioty
korzystające z wody na cele
socjalno-bytowe
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,32 zł/m3 2,51 zł/m3
2 Podmioty korzystające z
wody na cele przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,35 zł/m3 2,54 zł/m3
3 Podmioty korzystające
z wody na cele inne niż
wymienione w poz. 1, 2
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,37 zł/m3 2,56 zł/m3

 

2. Wysokość cen opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 Taryfa A Odprowadzanie ścieków, przepompowanie, oczyszczenie 5,28 zł/m3 5,70 zł/m3
2 Taryfa B Przepompowanie, oczyszczenie ścieków 3,90 zł/m3 4,21 zł/m3
3 Taryfa C Oczyszczenie ścieków 3,17 zł/m3 3,42 zł/m3

 

3. Wysokość stawek opłat abonamentowych.

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie 14,00 zł/rozliczenie 15,12 zł/rozliczenie
2 Stawka opłaty abonamentowej - woda 0,22
zł/miesiąc
0,24
zł/miesiąc
3 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki 0,48
zł/miesiąc
0,52
zł/miesiąc

 

4. Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
wg poniższego wzoru:

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich