kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2012

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Chojnice na okres:

od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

 

Tabela 1. Wysokość cen opłat za dostarczanie wody.

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
W1 Ogół odbiorców gospodarstw domowych 2,22 zł/m3 2,40 zł/m3
W2 Ogół odbiorców pozostałych nieprzemysłowych 2,22 zł/m3 2,40 zł/m3
W3 Ogół odbiorców przemysłu spożywczego 2,25 zł/m3 2,43 zł/m3
W4 Ogół odbiorców pozostałego przemysłu 2,27 zł/m3 2,45 zł/m3

 

Tabela 2. Wysokość cen opłat za odprowadzanie ścieków .

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
S1 Odprowadzanie ścieków, przepompowanie, oczyszczenie 4,44 zł/m3 4,80 zł/m3
S2 Przepompowanie, oczyszczenie ścieków 3,48 zł/m3 3,76 zł/m3
S3 Oczyszczenie ścieków 2,81 zł/m3 3,03 zł/m3

 

Tabela 3. Wysokość stawek opłat abonamentowych.

Lp. Wyszczególnienie Ogół odbiorców
wody i ścieków
Ogół odbiorców
wody
Ogół odbiorców
ścieków
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
A1 Stawka dla rozliczeń miesięcznych
(zł/rozliczenie)
14,84 16,03 14,28 15,42 14,66 15,83
A2 Stawka dla rozliczeń dwumiesięcznych
(zł/rozliczenie)
15,58 16,83 15,22 16,44 14,46 15,62
A3 Stawka dla rozliczeń
rocznych
(zł/rozliczenie)
22,98 24,82 20,82 22,49 16,26 17,56

 

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich