kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2020-2023

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice (Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole - strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie, Władysławek) na okres:
od dnia 31.10.2020 r. do dnia 30.10.2023 r. obowiązująca do 20.02.2024 r.
ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23.10.2020 r.

 

1. Wysokość opłat za dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 W-1 Gospodarstwa domowe miasta Chojnice 2,78
zł/m3
3,00
zł/m3
3,05
zł/m3
3,29
zł/m3
3,18
zł/m3
3,43
zł/m3
2 W-2 Inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe miasta Chojnice 2,78
zł/m3
3,00
zł/m3
3,05
zł/m3
3,29
zł/m3
3,18
zł/m3
3,43
zł/m3
3 W-3 Gospodarstwa domowe oraz inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe gminy Chojnice 2,78
zł/m3
3,00
zł/m3
3,05
zł/m3
3,29
zł/m3
3,18
zł/m3
3,43
zł/m3
4 W-4 Podmioty korzystające
z wody na cele przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego
2,83
zł/m3
3,06
zł/m3
3,09
zł/m3
3,34
zł/m3
3,23
zł/m3
3,49
zł/m3
5 W-5 Podmioty korzystające
z wody na cele inne
niż wymienione w poz. 1,2,3 i 4
2,83
zł/m3
3,06
zł/m3
3,09
zł/m3
3,34
zł/m3
3,23
zł/m3
3,49
zł/m3

 

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 S-1 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych miasta Chojnice 9,05
zł/m3
9,77
zł/m3
9,33
zł/m3
10,08
zł/m3
9,29
zł/m3
10,03
zł/m3
2 S-2 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych gminy Chojnice 9,05
zł/m3
9,77
zł/m3
9,33
zł/m3
10,08
zł/m3
9,29
zł/m3
10,03
zł/m3
3 S-3 Dostawcy pozostali 9,05
zł/m3
9,77
zł/m3
9,33
zł/m3
10,08
zł/m3
9,29
zł/m3
10,03
zł/m3
4 S-5 Dostawcy podłączeni do przepompowni ul. Zielona 7,24
zł/m3
7,82
zł/m3
7,42
zł/m3
8,01
zł/m3
7,32
zł/m3
7,91
zł/m3
5 S-6 Dostawcy podłączeni do sitopiaskownika na oczyszczalni 5,88
zł/m3
6,35
zł/m3
6,08
zł/m3
6,57
zł/m3
5,99
zł/m3
6,47
zł/m3
6 S-7 Dostawcy podłączeni do oczyszczalni 5,60
zł/m3
6,05
zł/m3
5,81
zł/m3
6,27
zł/m3
5,72
zł/m3
6,18
zł/m3

 

3. Wysokość stawek opłat abonamentowych

Lp. Wyszczególnienie Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 Stawka opłaty abonamentowej - odczyt 4,47
zł/odczyt
4,83
zł/odczyt
4,57
zł/odczyt
4,94
zł/odczyt
4,61
zł/odczyt
4,98
zł/odczyt
2 Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie 9,66
zł/rozliczenie
10,43
zł/rozliczenie
9,89
zł/rozliczenie
10,68
zł/rozliczenie
10,12
zł/rozliczenie
10,93
zł/rozliczenie
3 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda 0,25
zł/miesiąc
0,27
zł/miesiąc
0,26
zł/miesiąc
0,28
zł/miesiąc
0,25
zł/miesiąc
0,27
zł/miesiąc
4 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość ścieki 1,53
zł/miesiąc
1,65
zł/miesiąc
1,51
zł/miesiąc
1,63
zł/miesiąc
1,48
zł/miesiąc
1,60
zł/miesiąc

 

4. Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
wg poniższego wzoru:

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich