kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2013-2014

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Chojnice na okres:
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.

 

Tabela 1. Wysokość cen opłat za dostarczanie wody.

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
W1 Ogół odbiorców gospodarstw domowych 2,27 zł/m3 2,45 zł/m3
W2 Ogół odbiorców pozostałych nieprzemysłowych 2,27 zł/m3 2,45 zł/m3
W3 Ogół odbiorców przemysłu spożywczego 2,29 zł/m3 2,47 zł/m3
W4 Ogół odbiorców pozostałego przemysłu 2,31 zł/m3 2,49 zł/m3

 

Tabela 2. Wysokość cen opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
S1 Odprowadzanie ścieków, przepompowanie, oczyszczenie 4,56 zł/m3 4,92 zł/m3
S2 Przepompowanie, oczyszczenie ścieków 3,45 zł/m3 3,73 zł/m3
S3 Oczyszczenie ścieków 2,75 zł/m3 2,97 zł/m3

 

Tabela 3. Wysokość stawek opłat abonamentowych.

Lp. Wyszczególnienie Ogół odbiorców
wody i ścieków
Ogół odbiorców
wody
Ogół odbiorców
ścieków
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
A1 Stawka dla rozliczeń miesięcznych
(zł/rozliczenie)
14,90 16,09 14,34 15,49 14,70 15,88
A2 Stawka dla rozliczeń dwumiesięcznych
(zł/rozliczenie)
15,66 16,91 14,54 15,70 15,26 16,48
A3 Stawka dla rozliczeń
rocznych
(zł/rozliczenie)
23,26 25,12 16,54 17,86 20,86 22,53

 

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich