kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2011

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Chojnice na okres:
od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody.

Lp. Wyszczególnienie Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe Dostarczanie wody uzdatnionej 2,19 zł/m3 2,37 zł/m3
2. Przemysł Dostarczanie wody uzdatnionej 2,22 zł/m3 2,40 zł/m3

 

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1. Taryfa A Odprowadzanie, przepompowanie, oczyszczenie ścieków 4,35 zł/m3 4,70 zł/m3
2. Taryfa B Przepompowanie, oczyszczenie ścieków 3,40 zł/m3 3,67 zł/m3
3. Taryfa C Oczyszczenie ścieków 2,75 zł/m3 2,97 zł/m3

 

Tabela 3. Wysokość stawek opłat.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1. Ogół odbiorców Stawka opłaty abonamentowej 15,36 zł/komplet 16,59 zł/komplet
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich