kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2024-2027

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice (Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole - strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie, Władysławek) na okres:
od dnia 21.02.2024 r. do dnia 20.02.2027 r.
ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 13.02.2024 r.

 

1. Wysokość opłat za dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 W-1 Gospodarstwa domowe Gminy Miejskiej Chojnice

(Uwzględniając dopłatę do ceny wody z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr LIX 720/23)
4,27
zł/m3

(3,81
zł/m3)
4,61
zł/m3


(4,11
zł/m3)
4,17
zł/m3

(3,71
zł/m3)
4,50
zł/m3


(4,01
zł/m3)
4,33
zł/m3

(3,87
zł/m3)
4,68
zł/m3


(4,18
zł/m3)
2 W-2 Inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe Gminy Miejskiej Chojnice 4,27
zł/m3
4,61
zł/m3
4,17
zł/m3
4,50
zł/m3
4,33
zł/m3
4,68
zł/m3
3 W-3 Gospodarstwa domowe oraz inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe Gminy Chojnice 4,27
zł/m3
4,61
zł/m3
4,17
zł/m3
4,50
zł/m3
4,33
zł/m3
4,68
zł/m3
4 W-4 Podmioty korzystające
z wody na cele przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego
4,30
zł/m3
4,64
zł/m3
4,20
zł/m3
4,54
zł/m3
4,36
zł/m3
4,71
zł/m3
5 W-5 Podmioty korzystające
z wody na cele inne
niż wymienione w poz. 1,2,3,4 i 6
4,32
zł/m3
4,67
zł/m3
4,22
zł/m3
4,56
zł/m3
4,37
zł/m3
4,72
zł/m3
6 W-6 Odbiorcy pobierający wodę do celów przeciwpożarowych 123,43
zł/m3
133,30
zł/m3
128,45
zł/m3
138,73
zł/m3
132,75
zł/m3
143,37
zł/m3

 

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 S-1 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych Gminy Miejskiej Chojnice

(Uwzględniając dopłatę do ceny wody z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr LIX 721/23)
13,11
zł/m3

(11,54
zł/m3)
14,16
zł/m3


(12,46
zł/m3)
12,59
zł/m3

(11,02
zł/m3)
13,60
zł/m3


(11,90
zł/m3)
12,44
zł/m3

(10,87
zł/m3)
13,44
zł/m3


(11,74
zł/m3)
2 S-2 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych Gminy Chojnice 13,11
zł/m3
14,16
zł/m3
12,59
zł/m3
13,60
zł/m3
12,44
zł/m3
13,44
zł/m3
3 S-3 Dostawcy pozostali 13,11
zł/m3
14,16
zł/m3
12,59
zł/m3
13,60
zł/m3
12,44
zł/m3
13,44
zł/m3
4 S-5 Dostawcy podłączeni do przepompowni ul. Zielona - oczyszczanie mechaniczne, przepompowanie, oczyszczanie biologiczne 9,42
zł/m3
10,17
zł/m3
9,47
zł/m3
10,23
zł/m3
9,46
zł/m3
10,22
zł/m3
5 S-6 Dostawcy podłączeni do sitopiaskownika na oczyszczalni - oczyszczanie na sitopiaskowniku, przepompowanie, oczyszczanie biologiczne 7,31
zł/m3
7,89
zł/m3
7,25
zł/m3
7,83
zł/m3
7,26
zł/m3
7,84
zł/m3
6 S-7 Dostawcy podłączeni do oczyszczalni - oczyszczanie biologiczne ścieków 7,10
zł/m3
7,67
zł/m3
7,04
zł/m3
7,60
zł/m3
7,06
zł/m3
7,62
zł/m3

 

3. Wysokość stawek opłat abonamentowych*.

Lp. Wyszczególnienie Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 Stawka opłaty abonamentowej - odczyt 5,87
zł/odczyt
6,34
zł/odczyt
5,48
zł/odczyt
5,92
zł/odczyt
4,41
zł/odczyt
4,76
zł/odczyt
2 Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie 10,10
zł/rozliczenie
10,91
zł/rozliczenie
10,31
zł/rozliczenie
11,13
zł/rozliczenie
10,30
zł/rozliczenie
11,12
zł/rozliczenie
3 Stawka opłaty abonamentowej - faktura papierowa 3,25
zł/fakturę
3,51
zł/fakturę
3,31
zł/fakturę
3,57
zł/fakturę
3,36
zł/fakturę
3,63
zł/fakturę

* Szczegółowe zestawienie opłat abonamentowych dla poszczególnych grup/podgrup taryfowych znajduje się w załączonej decyzji

 

4. Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
wg poniższego wzoru:

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich