kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2018-2020

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice na okres:
od dnia 21.08.2018 r. do dnia 20.08.2021 r. skrócona do dnia 30.10.2020 r.
ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 13.08.2018 r.

 

1. Wysokość opłat za dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 W-1 Gospodarstwa domowe miasta Chojnice
(Uwzględniając dopłatę do ceny wody z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr XLVII/556/18 oraz XII/171/19)
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,50 zł/m3

(2,31 zł/m3)

 
2,70 zł/m3

(2,49 zł/m3)

 
2,62
zł/m3

(2,37
zł/m3
do 31.12.2019 r.)
2,83
zł/m3


(2,56
zł/m3
do 31.12.2019 r.)
2,75
zł/m3
 
2,97
zł/m3

 
2 W-2 Inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe miasta Chojnice Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,50 zł/m3 2,70 zł/m3 2,62
zł/m3
2,83
zł/m3
2,75 zł/m3 2,97 zł/m3
3 W-3 Gospodarstwa domowe oraz inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe gminy Chojnice Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,50 zł/m3 2,70 zł/m3 2,62
zł/m3
2,83
zł/m3
2,75 zł/m3 2,97 zł/m3
4 W-4 Podmioty korzystające
z wody na cele przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,53 zł/m3 2,73 zł/m3 2,65
zł/m3
2,86
zł/m3
2,78 zł/m3 3,00 zł/m3
5 W-5 Podmioty korzystające
z wody na cele inne
niż wymienione w poz. 1,2,3 i 4
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,55 zł/m3 2,75 zł/m3 2,67
zł/m3
2,88
zł/m3
2,80 zł/m3 3,02 zł/m3

 

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 S-1 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych miasta Chojnice
(Uwzględniając dopłatę do ceny ścieków z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr XLVII/557/18 oraz XII/171/19)
8,64
zł/m3

(7,52
zł/m3)

 
9,33
zł/m3


(8,12
zł/m3)


 
8,85
zł/m3

(7,73
zł/m3
do 31.12.2019 r.)
9,56
zł/m3


(8,35
zł/m3
do 31.12.2019 r.)
9,07
zł/m3
 
9,80
zł/m3

 
2 S-2 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych gminy Chojnice 8,64
zł/m3
9,33
zł/m3
8,85
zł/m3
9,56
zł/m3
9,07
zł/m3
9,80
zł/m3
3 S-3 Dostawcy pozostali 8,64
zł/m3
9,33
zł/m3
8,85
zł/m3
9,56
zł/m3
9,07
zł/m3
9,80
zł/m3
4 S-4 Dostawcy ścieków dowożonych 9,23
zł/m3
9,97
zł/m3
9,25
zł/m3
9,99
zł/m3
9,38
zł/m3
10,13
zł/m3
5 S-5 Dostawcy podłączeni do przepompowni ul. Zielona 6,95
zł/m3
7,51
zł/m3
7,01
zł/m3
7,57
zł/m3
7,12
zł/m3
7,69
zł/m3
6 S-6 Dostawcy podłączeni do sitopiaskownika na oczyszczalni 6,06
zł/m3
6,54
zł/m3
6,14
zł/m3
6,63
zł/m3
6,23
zł/m3
6,73
zł/m3
7 S-7 Dostawcy podłączeni do oczyszczalni 5,33
zł/m3
5,76
zł/m3
5,42
zł/m3
5,85
zł/m3
5,51
zł/m3
5,95
zł/m3

 

3. Wysokość stawek opłat abonamentowych

Lp. Wyszczególnienie Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 Stawka opłaty abonamentowej - odczyt 4,42
zł/odczyt
4,77
zł/odczyt
4,52
zł/odczyt
4,88
zł/odczyt
4,62
zł/odczyt
4,99
zł/odczyt
2 Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie 9,09
zł/rozliczenie
9,82
zł/rozliczenie
9,30
zł/rozliczenie
10,04
zł/rozliczenie
9,53
zł/rozliczenie
10,29
zł/rozliczenie
3 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda 0,24
zł/miesiąc
0,26
zł/miesiąc
0,25
zł/miesiąc
0,27
zł/miesiąc
0,26
zł/miesiąc
0,28
zł/miesiąc
4 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość ścieki 1,41
zł/miesiąc
1,52
zł/miesiąc
1,41
zł/miesiąc
1,52
zł/miesiąc
1,42
zł/miesiąc
1,53
zł/miesiąc

 

4. Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
wg poniższego wzoru:

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich