Taryfy 2018-2021

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice na okres:
od dnia 21.08.2018 r. do dnia 20.08.2021 r.

 

1. Wysokość opłat za dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 W-1 Gospodarstwa domowe miasta Chojnice
(Uwzględniając dopłatę do ceny wody z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr XLVII/556/18)
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,50 zł/m3

(2,31 zł/m3)
2,70 zł/m3

(2,49 zł/m3)
2,62 zł/m3

(2,37 zł/m3)
2,83 zł/m3

(2,56 zł/m3)
2,75 zł/m3

(2,43 zł/m3)
2,97 zł/m3

(2,62 zł/m3)
2 W-2 Inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe miasta Chojnice Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,50 zł/m3 2,70 zł/m3 2,62 zł/m3 2,83 zł/m3 2,75 zł/m3 2,97 zł/m3
3 W-3 Gospodarstwa domowe oraz inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe gminy Chojnice Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,50 zł/m3 2,70 zł/m3 2,62 zł/m3 2,83 zł/m3 2,75 zł/m3 2,97 zł/m3
4 W-4 Podmioty korzystające
z wody na cele przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,53 zł/m3 2,73 zł/m3 2,65 zł/m3 2,86 zł/m3 2,78 zł/m3 3,00 zł/m3
5 W-5 Podmioty korzystające
z wody na cele inne
niż wymienione w poz. 1,2,3 i 4
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,55 zł/m3 2,75 zł/m3 2,67 zł/m3 2,88 zł/m3 2,80 zł/m3 3,02 zł/m3

 

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 S-1 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych miasta Chojnice
(Uwzględniając dopłatę do ceny ścieków z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr XLVII/557/18)
8,64 zł/m3

(7,52 zł/m3)
9,33 zł/m3

(8,12 zł/m3)
8,85 zł/m3

(7,73 zł/m3)
9,56 zł/m3

(8,35 zł/m3)
9,07 zł/m3

(7,95 zł/m3)
9,80 zł/m3

(8,59 zł/m3)
2 S-2 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych gminy Chojnice 8,64 zł/m3 9,33 zł/m3 8,85 zł/m3 9,56 zł/m3 9,07 zł/m3 9,80 zł/m3
3 S-3 Dostawcy pozostali 8,64 zł/m3 9,33 zł/m3 8,85 zł/m3 9,56 zł/m3 9,07 zł/m3 9,80 zł/m3
4 S-4 Dostawcy ścieków dowożonych 9,23 zł/m3 9,97 zł/m3 9,25 zł/m3 9,99 zł/m3 9,38 zł/m3 10,13 zł/m3
5 S-5 Dostawcy podłączeni do przepompowni ul. Zielona 6,95  zł/m3 7,51 zł/m3 7,01  zł/m3 7,57 zł/m3 7,12  zł/m3 7,69 zł/m3
6 S-6 Dostawcy podłączeni do sitopiaskownika na oczyszczalni 6,06 zł/m3 6,54 zł/m3 6,14 zł/m3 6,63 zł/m3 6,23 zł/m3 6,73 zł/m3
7 S-7 Dostawcy podłączeni do oczyszczalni 5,33 zł/m3 5,76 zł/m3 5,42 zł/m3 5,85 zł/m3 5,51 zł/m3 5,95 zł/m3

 

3. Wysokość stawek opłat abonamentowych

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 Stawka opłaty abonamentowej - odczyt 4,42
zł/odczyt
4,77
zł/odczyt
4,52
zł/odczyt
4,88
zł/odczyt
4,62
zł/odczyt
4,99
zł/odczyt
2 Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie 9,09
zł/rozliczenie
9,82
zł/rozliczenie
9,30
zł/rozliczenie
10,04
zł/rozliczenie
9,53
zł/rozliczenie
10,29
zł/rozliczenie
3 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda 0,24
zł/miesiąc
0,26
zł/miesiąc
0,25
zł/miesiąc
0,27
zł/miesiąc
0,26
zł/miesiąc
0,28
zł/miesiąc
4 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość ścieki 1,41
zł/miesiąc
1,52
zł/miesiąc
1,41
zł/miesiąc
1,52
zł/miesiąc
1,42
zł/miesiąc
1,53
zł/miesiąc

 

4. Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
wg poniższego wzoru: