kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2010

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Chojnice na okres:
od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody.

Lp. Wyszczególnienie Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1. Ogół odbiorców Dostarczanie wody uzdatnionej 2,22 zł/m3 2,38 zł/m3

 

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1. Taryfa A Odprowadzanie ścieków, przepompowanie, oczyszczenie 4,03 zł/m3 4,31 zł/m3
2. Taryfa B Przepompowanie, oczyszczenie ścieków 3,11 zł/m3 3,33 zł/m3
3. Taryfa C Oczyszczenie ścieków 2,57 zł/m3 2,75 zł/m3

 

Tabela 3. Wysokość stawek opłat.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1. Ogół odbiorców Stawka opłaty abonamentowej 6,61 zł/komplet 7,07 zł/komplet
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich