kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Wyłączenia/awarie

30.11.2020

Napowietrzanie pryzm

Dnia 30.11.2020 na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy: Igielska 15 przeprowadzane będzie: napowietrzanie pryzm.
Za utrudnienia przepraszamy.
23.11.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 23.11.2020 o godz. 11:15 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy: Sambora. Przerwa w dostawie wody obejmie odbiorców ul. Sambora, Dąbrowskiego.. Przewidywany czas naprawy: 4h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
21.11.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 21.11.2020 o godz. 15:00 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy: Towarowej. Przerwa w dostawie wody obejmie odbiorców ul. Warszawskiej 22. Przewidywany czas naprawy: 5h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
19.11.2020

Napowietrzanie pryzm

Dnia 19.11.2020 na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy: Igielska 15 przeprowadzane będzie: napowietrzanie pryzm.
Za utrudnienia przepraszamy.
10.11.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 10.11.2020 o godz. 09:00 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy: 18 Pułku Ułanów. Przerwa w dostawie wody obejmie odbiorców ul. 18 Pułku Ułanów. Przewidywany czas naprawy: 4h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
30.10.2020

Przerwa w dostawie wody

Dnia 30.10.2020 o godz. 09:00 odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody przy ulicy: Wysokiej. Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej. Wyłączenie potrwa: 2h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich