kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Wyłączenia/awarie

08.10.2021

Napowietrzanie pryzm

Dnia 08.10.2021 na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy: Igielska 15 przeprowadzane będzie: napowietrzanie pryzm.
Za utrudnienia przepraszamy.
06.10.2021

Przerwa w dostawie wody

Dnia 06.10.2021 o godz. 16:00 odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody przy ulicy: Kościerskiej od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z drogą do m. Igły, Marynarki.. Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej. Wyłączenie potrwa: 2h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
06.10.2021

Przerwa w dostawie wody

Dnia 06.10.2021 o godz. 10:00 odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody przy ulicy: Prochowej od skrzyżowania z Al. Brzozową do skrzyżowania z ul. Łąkową, Okrzei.. Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej. Wyłączenie potrwa: 4h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
05.10.2021

Przerwa w dostawie wody

Dnia 05.10.2021 o godz. 08:00 odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody przy ulicy: m. Igły nr 7,8,9,10,11,12,. Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej. Wyłączenie potrwa: 2h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
05.10.2021

Napowietrzanie pryzm

Dnia 05.10.2021 na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy: Igielska 15 przeprowadzane będzie: napowietrzanie pryzm.
Za utrudnienia przepraszamy.
01.10.2021

Napowietrzanie pryzm

Dnia 01.10.2021 na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy: Igielska 15 przeprowadzane będzie: napowietrzanie pryzm.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich