Wyłączenia/awarie

27.03.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 27.03.2020 o godz. 08:00 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy Sikorskiego. Przerwa w dostwie wody obejmie odbiorców ul. Sikorskiego, Sobierajczyka, Łąkowej.. Przewidywany czas naprawy: 4h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
24.03.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 24.03.2020 o godz. 21:09 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy Zapolskiej. Przerwa w dostwie wody obejmie odbiorców ul. Zapolskiej, Gałczyńskiego, Orkana, Sienkiewicza, Reja, Orzeszkowej, Tetmajera, Staffa.. Przewidywany czas naprawy: 5h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
23.03.2020

Przerwa w dostawie wody

Dnia 23.03.2020 o godz. 16:00 odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody przy ulicy Al. Brzozwej, Sędzickiego, Broniewskiego.. Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej. Wyłączenie potrwa: 2h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
18.03.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 18.03.2020 o godz. 11:15 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy Angowickiej. Występują braki w dostawie wody. Przewidywany czas naprawy: 2h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
10.03.2020

Przerwa w dostawie wody

Dnia 10.03.2020 o godz. 08:00 odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody przy ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Zakładową do skrzyżowania z ul. Tucholską. Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej. Wyłączenie potrwa: 5h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
09.03.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 09.03.2020 o godz. 08:00 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy Al. Brzozowa. Przerwa w dostwie wody obejmie odbiorców ul. Al. Brzozowej od skrzyżowania z ul. Angowicką do skrzyżowania z ul. Kaszubską, Broniewskiego, Sędzickiego.. Przewidywany czas naprawy: 2h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.