kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Wyłączenia/awarie

19.11.2020

Napowietrzanie pryzm

Dnia 19.11.2020 na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy: Igielska 15 przeprowadzane będzie: napowietrzanie pryzm.
Za utrudnienia przepraszamy.
10.11.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 10.11.2020 o godz. 09:00 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy: 18 Pułku Ułanów. Przerwa w dostawie wody obejmie odbiorców ul. 18 Pułku Ułanów. Przewidywany czas naprawy: 4h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
30.10.2020

Przerwa w dostawie wody

Dnia 30.10.2020 o godz. 09:00 odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody przy ulicy: Wysokiej. Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej. Wyłączenie potrwa: 2h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
30.10.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 30.10.2020 o godz. 07:00 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy: Towarowej. Przerwa w dostawie wody obejmie odbiorców zasilanych z ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Warszawską.. Przewidywany czas naprawy: 5h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
27.10.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 27.10.2020 o godz. 08:37 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy: Jabłoniowa 44. Występują braki w dostawie wody dla ul. Jabłoniowej od nr 34 do nr 71. Przewidywany czas naprawy: 4h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
27.10.2020

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 27.10.2020 o godz. 08:20 nastąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy: Jabłoniowej. Przerwa w dostawie wody obejmie odbiorców ul. Jabłoniowej. Przewidywany czas naprawy: 3h. Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich