kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Usługi dokumentacyjno-techniczne - Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz wydawanie warunków technicznych prowadzi inspektor ds. inwestycji, tel. 52 396 75 35, 52 397 41 76 wew. 35.

Lp. Wyszczególnienie
1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na podłączenie do sieci wod-kan budynku jednorodzinnego lub innego obiektu
2. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na podłączenie do sieci wod-kan budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej i zakładów
3. Wydanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
4. Uzgodnienie dokumentacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
5.

Uzgodnienie dokumentacji przyłączy wod-kan dla budynków jednorodzinnych
(projekt zbiorowy)

6.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

Sporządzając wniosek  można skorzystać z zawartego w załączniku wzoru lub napisać go odręcznie. Do wniosku należy załączyć plan sytuacyjno-wysokościowy nieruchomości oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

Termin  wydania uzgodnień - do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. (Polityka prywatności serwisu)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Miejskie Wodociągi spółka z o.o. Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania, a także w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani w zapytaniu chęci w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Pana praw z tym związanych znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie wodociagi.chojnice.pl
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich