kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Wynajem toalet przenośnych

Wynajem toalet przenośnych można zamówić oraz uzyskać wszelkie potrzebne informacje w dziale mechaniczno-transportowym .

Lp. Wyszczególnienie do 25 km do 50 km do 100 km VAT
Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto
1. Wynajem toalety przenośnej/1doba 2,00 zł 2,16 zł 2,00 zł 2,16 zł 2,00 zł 2,16 zł 8%
2. Dowóz  toalety przenośnej na miejsce 72,00 zł 77,76 zł 134,00 zł 144,72 zł 205,00 zł 221,40 zł 8%
3. Dojazd do toalety w celu wyk. opróżnienia/odbioru 72,00 zł 77,76 zł 134,00 zł 144,72 zł 205,00 zł 221,40 zł 8%
4. Opróżnianie toalet przenośnych 44,00 zł 47,52 zł 44,00 zł 47,52 zł 44,00 zł 47,52 zł 8%

Dodatkowo Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. pozostają uprawnione w przypadku wystąpienia którejkolwiek z niżej opisanych sytuacji tj.:

  • nieobecności Usługobiorcy lub jego upoważnionego przedstawiciela, w terminie ustalonym przez Strony jako termin dostarczenia toalety przenośnej, w miejscu wskazanym w umowie;
  • odwołania albo zmiany przez Usługobiorcę przyjętego przez Spółkę zamówienia wykonania usługi, później niż na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem jej realizacji;
  • dojazdu przez Spółkę do miejsca wykonania usługi i stwierdzenia, że toaleta przenośna jest pusta;
  • braku możliwości dostępu przez Spółkę w terminie wykonania zamówionej usługi do toalety przenośnej z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, a tym samym braku możliwości wykonania usługi;
  • stwierdzenia przez Spółkę w trakcie realizacji usługi, że odbierane nieczystości ciekłe zawierają substancje niedozwolone zgodnie z postanowieniami zawartej przez Strony umowy,

do obciążenia Usługobiorcy opłatą dodatkową w wysokości 50,00 zł

 

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od zakresu usługi.

W celu wynajęcia toalety należy złożyć zamówienie/zapytanie telefonicznie pod nr. 694 417 724
lub 52 397 46 54 lub 52 396 75 37, wew. 24
lub osobiście w siedzibie działu ul. Igielska 15 (oczyszczalnia ścieków)

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. (Polityka prywatności serwisu)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Miejskie Wodociągi spółka z o.o. Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania, a także w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani w zapytaniu chęci w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Pana praw z tym związanych znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie wodociagi.chojnice.pl
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich