kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zlecenia na opróżnianie urządzeń kanalizacyjnych realizuje dział mechaniczno-transportowy.

 

Koszt zależny jest od lokalizacji i zakresu usługi i wynosi:


Lp. W granicach administracyjnych Chojnic Cena netto Cena brutto VAT
1. Koszt utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 14,00 zł/m3 15,12 zł/m3 8%
z przydomowych oczyszczalni ścieków 21,00 zł/m3 22,68 zł/m3 8%
2. Opróźnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport ścieków 94,00 zł 101,52 zł 8%

Opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł (patrz niżej)

Przykładowo

Dla zbiorników bezodpływowych:

Razem wywóz za 1 m3 - 108,00 zł netto 116,64 zł brutto
Razem wywóz za 2 m3 - 122,00 zł netto 131,76 zł brutto
Razem wywóz za 3 m3 - 136,00 zł netto 146,88 zł brutto
Razem wywóz za 4 m3 - 150,00 zł netto 161,46 zł brutto
Razem wywóz za 5 m3 - 164,00 zł netto 177,12 zł brutto
Razem wywóz za 6 m3 - 178,00 zł netto 192,24 zł brutto

Dla przydomowych oczyszczalni ścieków:

Razem wywóz za 1 m3 - 115,00 zł netto 124,20 zł brutto
Razem wywóz za 2 m3 - 136,00 zł netto 146,88 zł brutto
Razem wywóz za 3 m3 - 157,00 zł netto 169,56 zł brutto
Razem wywóz za 4 m3 - 178,00 zł netto 192,24 zł brutto
Razem wywóz za 5 m3 - 199,00 zł netto 214,92 zł brutto
Razem wywóz za 6 m3 - 220,00 zł netto 237,60 zł brutto

Lp. W pozostałych gminach w których Spółka posiada koncesje Cena netto Cena brutto VAT
1. Koszt utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 14,00 zł/m3 15,12 zł/m3 8%
z przydomowych oczyszczalni ścieków 21,00 zł/m3 22,68 zł/m3 8%
2. Opróźnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport ścieków 137,00 zł 147,96zł 8%

Opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł (patrz niżej)

Przykładowo

Dla zbiorników bezodpływowych:

Razem wywóz za 1 m3 - 148,00 zł netto 159,84 zł brutto
Razem wywóz za 2 m3 - 165,00 zł netto 178,20 zł brutto
Razem wywóz za 3 m3 - 179,00 zł netto 193,32 zł brutto
Razem wywóz za 4 m3 - 193,00 zł netto 208,44 zł brutto
Razem wywóz za 5 m3 - 207,00 zł netto 223,56 zł brutto
Razem wywóz za 6 m3 - 221,00 zł netto 238,68 zł brutto

Dla przydomowych oczyszczalni ścieków:

Razem wywóz za 1 m3 - 158,00 zł netto 170,64 zł brutto
Razem wywóz za 2 m3 - 179,00 zł netto 193,32 zł brutto
Razem wywóz za 3 m3 - 200,00 zł netto 216,00 zł brutto
Razem wywóz za 4 m3 - 221,00 zł netto 238,68 zł brutto
Razem wywóz za 5 m3 - 242,00 zł netto 261,36 zł brutto
Razem wywóz za 6 m3 - 263,00 zł netto 284,04 zł brutto

Opłata dodatkowa

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. pozostają uprawnione w przypadku wystąpienia którejkolwiek z niżej opisanych sytuacji tj.:

  • odwołania albo zmiany przez Usługobiorcę przyjętego przez Spółkę zamówienia wykonania usługi, później niż na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem jej realizacji;
  • dojazdu przez Spółkę do miejsca wykonania usługi i stwierdzenia, że zbiornik bezodpływowy/przydomowa oczyszczalnia ścieków jest pusty/a;
  • braku możliwości dostępu przez Spółkę w terminie wykonania zamówionej usługi do zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, a tym samym braku możliwości wykonania usługi;
  • stwierdzenia przez Spółkę w trakcie realizacji usługi, że odbierane nieczystości ciekłe/komunalne osady ściekowe zawierają substancje niedozwolone zgodnie z postanowieniami zawartej przez Strony umowy,

do obciążenia Usługobiorcy opłatą dodatkową w wysokości 50,00 zł


Niniejszy Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2022r.

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. zastrzegają możliwość każdorazowej zmiany ww. cen ze względu na zmiany takich czynników cenotwórczych jak ceny paliwa, opłaty środowiskowe, podatki.

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od zakresu usługi.

W celu wynajęcia lub zlecenia usługi, należy złożyć zamówienie/zapytanie telefonicznie pod nr 52 397 46 54 lub 52 396 75 37, wew. 24. lub osobiście w siedzibie działu ul. Igielska 15 (oczyszczalnia ścieków)

 

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich