kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Wykonanie przyłącza wod-kan

Przyłączenie posesji do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, realizowane są na koszt właściciela posesji.
Do realizacji przyłączy konieczne są między innymi:

 • Warunki przyłączenia do sieci wod-kan:
  • pozyskaj mapę sytuacyjno - wysokościowa twojej działki (z Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym), lub wykonaj szkic sytuacyjny
  • wypełnij wniosek o warunki przyłączenia do sieci wod-kan (wniosek do pobrania)
  • złóż wniosek razem z mapą
  • po 21 dniach w przypadku zabudowy jednorodzinnej, po 45 dniach w przypadku innej zabudowy odbierz warunki

   W taki sposób uzyskałaś/eś informacje na jakich zasadach należy wykonać przyłącza wod-kan wraz z trasą przebiegu oraz miejscem włączenia.
    
 • Wykonanie przyłączy wod-kan:
  • złóż wniosek o przystąpieniu do wykonania oraz włączenia przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (na etapie włączenia następuje odbiór częściowy przyłączy)
  • przyłącza wykonaj zgodnie z uzyskanymi  warunkami techniczny,
  • w trakcie budowy przyłączy przed ich zasypaniem (roboty zanikające) zgłoś do odbioru częściowego w Dziale eksploatacji sieci wod-kan,
  • po wybudowaniu kompleksowo przyłączy zgłoś je do odbioru końcowego
   w Dziale eksploatacji sieci wod-kan.
  • po uzyskaniu protokołu odbioru końcowego złóż wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Biurze Obsługi Klienta, tel. 52 396 75 36, 52 397 41 76 wew. 37, w godz. 7:00-15:00.
  • po podpisaniu umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków umów się na montaż wodomierza w Biurze Obsługi Klienta.

   Zostałeś naszym odbiorcą
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich