Wykonanie przyłącza wod-kan

Przyłączenie posesji do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, realizowane są na koszt właściciela posesji.
Do realizacji przyłączy konieczne są między innymi:

 • Warunki przyłączenia do sieci wod-kan:
  • pozyskaj mapę sytuacyjno - wysokościowa twojej działki (z Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym)
  • wypełnij wniosek o warunki przyłączenia do sieci wod-kan (wniosek do pobrania)
  • złóż wniosek razem z mapą
  • po 14 dniach odbierz warunki

   W taki sposób uzyskałaś/eś informacje na jakich zasadach należy zaprojektować przyłącza wod-kan wraz z trasą przebiegu oraz miejscem włączenia.
    
 • Projekt przyłączy wod-kan:
  • zleć wykonanie projektu (poszukaj projektanta)
  • uzgodnij trasę przyłączy (wniosek do pobrania)
  • po 14 dniach odbierz uzgodnienie
  • uzgodnij projekt techniczny
  • po 14 dniach odbierz uzgodnioną dokumentację projektową

   Jesteś gotowa/wy do wykonania przyłączy wod-kan.

   Pamiętaj, że projekt należy uzgodnić z pozostałymi gestorami sieci oraz z Zarządcą Drogi. Wymagana jest często od Zarządcy drogi zgoda na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (wykonanie przyłączy wod-kan).

 

Wykonanie przyłączy może być zrealizowane tylko i wyłącznie przez firmę posiadającą uprawnienia do wykonywania robót budowlanych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Przyłącza należy wykonywać zgodnie z uzyskanymi  warunkami technicznymi. Wykonanie przyłączy przez firmę zewnętrzną należy pisemnie zgłosić do Miejskich Wodociągów by uzyskać protokół odbioru przyłącza. Zadanie to inwestor może również zlecić Miejskim Wodociągom. Zlecenia na wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przyjmuje dział eksploatacji sieci w siedzibie Spółki na Placu Piastowskim 27a lub pod tel. 52 397 41 76 wew. 51 lub 39, w dni robocze w godz. 7:15-14:30.

Przyłącza wykonane przez Miejskie Wodociągi mają  odbiór przeprowadzany bez dodatkowych kosztow w ramach zlecenia.
Po uzyskaniu protokołu odbioru należy zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Biurze Obsługi Klienta, tel. 52 396 75 36, 52 397 41 76 wew. 37, w godz. 7:15-14:30.
Montaż wodomierza na przyłączu wodociągowym wykonywany jest przez Miejskie Wodociągi po zawarciu umowy.