kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Błędne wskazania wodomierza

Zgłoszenia nieprawidłowości w pracy wodomierza przyjmuje Biuro Obsługi klienta w godziniach 7:00-15:00 w siedzibie Spółki na Placu Piastowskim 27a lub pod nr telefonu 52 396 75 36, 52 397 41 76 wew. 37 lub 47.

W celu sprawdzenia stanu wodomierza pracownik Spółki ustala z Klientem datę i godzinę wizyty w miejscu instalacji wodomierza.

Na wniosek Klienta wodomierz może być podany ekspertyzie. W razie pozytywnego wyniku ekspertyzy (wodomierz spełnia wymogi metrologiczne i nadaje się do dalszej pracy), koszty ponosi Klient. W razie negatywnego wyniku ekspertyzy (wodomierz nie spełnia wymogów), koszty ponosi Spółka.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich