kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Twardość wody

Wodę dostarczaną naszym Klientom można uznać jako średnotwardą a jej twardość podaną w naczęściej spotykanych jednostkach zawiera poniższa tabela:

Lp. Jednostka
miary twardości
Oznaczenie
jednostki
Wartość Najwyższa
wartość
dopuszczalna
1. Twardość ogólna CaCO3 mg/l 220 60 - 500
2. Stopień niemiecki oN 12,32 3,36 - 28,0
3. Stopień angielski oA 15,4 4,2 - 35,0
4. Stopień francuski oF 22 6,0 - 50,0
5. Milimol mmol/l 2,2 0,6 - 5,0
6. Milival mval/l 4,4 1,2 - 10

Twardość ogólna jest cechą określającą zawartość w wodzie wapnia i magnezu (głównie).

Twardość ogólna jest dzielona na twardość węglanową obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu, która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO3-) i węglanami (CO32-) oraz twardość niewęglanową obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami itp.

Twardość wody z punktu widzenia higieny uważana jest za parametr drugorzędny, chociaż mający wpływ na zdrowie człowieka.
W związku z negatywnym oddziaływaniem wód miękkich zalecenia unijne przewidują minimalną twardość wód pitnych na poziomie 150mg CaCO3/dm3. Wody twarde natomiast wywołują podrażnienia skóry.

Uciążliwość podwyższonej twardości wody używanej w gospodarstwach domowych, oprócz wzrostu zużycia mydła i detergentów polega na tworzeniu się kamienia kotłowego , szczególnie przy wysokiej twardości węglanowej.
Podczas gotowania woda posiadająca twardość węglanową Ca(HCO3)2 ulega zmiękczeniu wskutek rozkładu wodorowęglanów i wytrącaniu się węglanu wapnia (CaCO3) w postaci białego osadu.
Woda o twardości powyżej 200mg CaCO3/dm3 powoduje również osadzanie się kamienia w sieci wodociągowej.
Wody miękkie, oprócz negatywnego oddziaływania na zdrowie powodują także nasiloną korozję przewodów wodociągowych.

Zanieczyszczenie wód można ograniczyć przez dostosowania ilości środka piorącego (detergentu) do stopnia twardości wody. Zwiększenie ilości użytego detergentu nie ma wpływu na skuteczność mycia czy prania, natomiast ma duży wpływ na skuteczność i efektywność oczyszczania ścieków.
Dawki detergentów w zależności od stopnia twardości wody przedstawiane są na opakowanich środków piorących, myjących (detergentów).

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich