kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Parametry fizykochemiczne wody

Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka miary Wyniki badań Najwyższa wartość dopuszczalna
1. Mętność NTU < 0,5  1,0
2.

Barwa

mgPt/l 5-10 -
3. Zapach TON akceptowalny -
4. Odczyn (pH) - 7,3-7,4 6,5 - 9,5
5.

Żelazo (Fe)

ug/l < 50 ≤ 200
6. Chlorki (Cl-) mg/l 11,7 ≤ 250
7. Amonowy jon (NH4+) mg/l 0,06 ≤ 0,5
8.

Azotany (NO3-)

mg/l 2,17 ≤ 50
9. Azotyny (NO2-) mg/l  <0,03 ≤ 0,5
10. Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,03 ≤ 5
11. Mangan (Mn) ug/l < 25 ≤ 50
12. Twardość (CaCO3) mgCaCO3/l 220 60 - 500
13. Smak TFN akceptowalny -

Dane aktualne na dzień 12.04.2024 r.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich