kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Parametry bakteriologiczne wody

Lp. Nazwa oznaczenia Wyniki badań Najwyższa wartość
dopuszczalna
1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2ºC jtk w 1 ml wody po 72 h

16

2

200 sieć wodociągowa

100 SUW

2. Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami jtk/100ml 0 0
3. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
4. Escherichia coli jtk/100ml 0 0
5. Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

Dane aktualne na dzień 12.04.2024 r.

 

 

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich