kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Dystrybucja środka poprawiającego właściwości gleb "ORGLEB"

Środek poprawiający właściwości gleb o nazwie "ORGLEB" do stosowania na wszystkich rodzajach gleb ubogich w fosfor. Może być stosowany na dużych plantacjach produkcji rolniczej i ogrodniczej, w ogrodach przydomowych i działkowych, jako składnik podłoży do upraw doniczkowych, zakładania trawników a także do rekultywacji gleb. Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach Decyzją Nr G-1174/22 wydaną przez MRiRW w dniu 30.05.2022 roku uzyskały pozwolenie na wprowadzenie środka poprawiającego właściwości gleb o nazwie „ORGLEB" do obrotu handlowego.

 

Dystrybucję środka poprawiającego właściwości gleb prowadzi referent ds. gospodarki osadowej. W celu złożenia zamówienia należy  skontaktować się telefonicznie pod nr 523974654, wew. 23 lub osobiście w siedzibie działu ul. Igielska 15 (oczyszczalnia ścieków) w dni robocze w godz. 7:00-14:30.

Koszt ORGLEBU podany jest poniżej.  W razie braku własnego transportu zapewniamy dowóz doliczając do danego środka transportu i odległości odpowiednią kwotę indywidualnie ustalaną z każdym klientem:

Lp. Wyszczególnienie Cena netto zł/m3 Ceny brutto zł/m3
1. Środek poprawiający właściwości gleb o nazwie „Orgleb”
X < 200 m3
35,00 37,80
2. Środek poprawiający właściwości gleb o nazwie „Orgleb”
200 m3 ≤ X < 500 m3

32,50

35,10
3. Środek poprawiający właściwości gleb o nazwie „Orgleb”
500 m3 ≤ X
30,00 32,40

 

"ORGLEB" stanowi standaryzowane podłoże, przeznaczone do uprawy roślin. Tworzy warstwę organiczną gleby szczególnie dobrze tolerowaną przez rośliny po wymieszaniu z gruntem. Można je również stosować do ściółkowania gleby pod roślinami uprawianymi w gruncie. Jego głównym zadaniem jest stworzenie żyznego podłoża dla wzrostu roślin.

 

Skład:
"ORGLEB" zawiera głównie materię organiczną oraz wapń, magnez, azot, fosfor, potas a także niezbędne roślinom mikroelementy.

Wymagania jakościowe środka poprawiającego właściwości gleb:

  • zawartość materii organicznej w suchej masie - nie mniej niż 40,0 % (s.m.),
  • zawartość azotu całkowitego (N) - co najmniej 1,40 % (m/m),
  • zawartość fosforu (P) w przeliczeniu na (P2O5) - co najmniej 1,5 % (m/m),
  • zawartość potasu (K) w przeliczeniu na (K2O) - co najmniej 0,3 % (m/m),
  • postać - stała, sypka.

Przeznaczenie: "ORGLEB" powinien znaleźć zastosowanie do celów nieprzemysłowych pod którymi rozumie się:

  • uprawy wszystkich roślin ozdobnych w mieszkaniach, na balkonach, tarasach, gazonach, klombach i w ogrodach,
  • wprowadzenie na grunty do rekultywacji na potrzeby rolnicze i potrzeby nierolnicze,
  • stosowanie w rolnictwie,
  • wprowadzenie na powierzchnie narażone na erozję, w szczególności na skarpy składowisk odpadów, wykopów i nasypów ziemnych, oraz składowisk odpadów o właściwościach pylących, do roślinnego utrwalenia powierzchni gruntów.


Zasady stosowania i dawkowania środka poprawiającego właściwości gleb o nazwie "ORGLEB" określa treść instrukcji stosowania i przechowywania środka przekazywana każdemu nabywcy naszego produktu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. (Polityka prywatności serwisu)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Miejskie Wodociągi spółka z o.o. Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania, a także w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani w zapytaniu chęci w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Pana praw z tym związanych znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie wodociagi.chojnice.pl
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich