kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Informacja

Szanowni odbiorcy,

W związku z wyodrębnieniem z dotychczasowych opłat abonamentowych opłaty za fakturę papierową, uprzejmie informujemy, iż posiadanie konta na E-BOK, NIE JEST równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur tylko drogą elektroniczną.

Aby uniknąć w/w opłaty, należy wypełnić stosowny wniosek (link -https://wodociagi.chojnice.pl/public/20 ) oraz złożyć go z własnoręcznym podpisem, bądź podpisem kwalifikowanym w siedzibie spółki lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na budynku spółki, lub w formie elektronicznej.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich