kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Miejskie Wodociągi będą prowadzić kontrole nielegalnych podłączeń deszczówki do kanalizacji sanitarnej w Chojnicach

Po raz kolejny Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach  przystąpią do kontroli nielegalnych podłączeń deszczówki do kanalizacji sanitarnej w Chojnicach.

Sprawdzanie nielegalnych podłączeń deszczówki do kanalizacji sanitarnej będzie prowadzone na terenie całego miasta.

            Pracownicy Spółki rozpoczną swoje prace od 18.12.2023 r. na osiedlach mieszkaniowych. Kontrole będą prowadzone dwuetapowo. W pierwszym etapie kontroli wykorzystywany będzie agregat wytwarzający dym, natomiast w drugim etapie środek barwiący, który potwierdza niezgodne z prawem podłączenia urządzeń odprowadzania wód opadowych, drenażowych z danej posesji. O stwierdzeniu niezgodnego z prawem podłączenia
i odprowadzaniu wód  opadowych, drenażowych powiadamiany jest burmistrz i organa ścigania.

Przypominamy, że zrzut deszczówki poprzez urządzenia służące do odprowadzania wód opadowych, drenażowych  do kanalizacji sanitarnej  to przestępstwo. Grozi za to wysoka grzywna.

 

 

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich