Informacja dot. ograniczenia dostępu do pomieszczeń Miejskich Wodociągów

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 17 marca 2020 r. zarządzam ograniczenie dostępu do pomieszczeń Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach przy Pl. Piastowskim 27a, ujęcia wody w Funce, przepompowni ścieków przy ul. Zielonej 17 i oczyszczalni ścieków przy ul. Igielskiej 15 dla interesantów w ten sposób, że wszelkie wnioski, pisma, zapytania i pozostałą dokumentację należy składać za pośrednictwem placówki pocztowej bądź kontaktować się z pracownikami spółki telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Laboratorium nie będzie przyjmować oraz pobierać próbek dla klientów.

Kasa spółki znajdująca się w budynku przy Pl. Piastowskim 27a będzie zamknięta od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania.

Lista numerów kontaktowych oraz adresów poczty elektronicznej jest zamieszczona na stronie internetowej spółki oraz w BIP.

Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie spółki lecz każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

 

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Nr 2/2020