kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Platforma zakupowa

W trosce o efektywne wydawanie pieniędzy publicznych podjęta została decyzja o uruchomieniu dla Miejskich Wodociągów w Chojnicach Platformy zakupowej.

Będzie ona narzędziem komunikacji z dostawcami w trakcie procesu zakupowego. Za jej pomocą proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od sierpnia 2018 roku pracownicy Wodociągów będą wysyłać do Państwa pierwsze zapytania ofertowe.

Link do Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_chojnice

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich