Usługi dokumentacyjno-techniczne - Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz wydawanie warunków technicznych prowadzi inspektor ds. inwestycji, tel. 52 396 75 35, 52 397 41 76 wew. 35, w godz. 7:15-14:30.

Lp. Wyszczególnienie
1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na podłączenie do sieci wod-kan budynku jednorodzinnego lub innego obiektu
2. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na podłączenie do sieci wod-kan budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej i zakładów
3. Wydanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej
4. Uzgodnienie dokumentacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
5.

Uzgodnienie dokumentacji przyłączy wod-kan dla budynków jednorodzinnych
(projekt zbiorowy)

6.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

W celu uzyskania uzgodnienia należy osobiście złożyć pisemny wniosek u inspektora ds. inwestycji, w siedzibie Spółki na Placu Piastowskim 27a w dni robocze w godz. 7:15-14:30.

Sporządzając wniosek  można skorzystać z zawartego w załączniku wzoru lub napisać go odręcznie. Do wniosku należy załączyć plan sytuacyjno-wysokościowy nieruchomości oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

 

Termin  wydania uzgodnień - do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. (Polityka prywatności serwisu)