Usługi dokumentacyjno-techniczne - Warunki techniczne

Wydawanie warunków technicznych na wykonanie podłączenia nieruchomości indywidualnych, prowadzi inspektor ds. inwestycji, tel. 52 396 75 35, 52 397 41 76 wew.35, w godz. 7:15 - 14:30.

Warunki techniczne dla potrzeb budowy podłączeń indywidualnych nieruchomości do sieci wod-kan wydawane są bezpłatnie.

Termin  wydania warunków - do 30 dni od daty złożenia wniosku.

W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć pisemny wniosek u inspektora ds. inwestycji, w siedzibie Spółki na Placu Piastowskim 27a. .

 

Do wniosku o warunki należy załączyć plan sytuacyjno - wysokościowy nieruchomości oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. (Polityka prywatności serwisu)