Usługi laboratoryjne

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1610 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w następującym zakresie: Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1610.

Szczagółowy zakres i ceny wykonywanych badań laboratoryjnych zawiera poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Metoda Badany obiekt Jedn. Cena netto
Cena brutto
1. Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A Ścieki szt 33,34 41,01
2. Zawiesiny ogólne PN-72 C-04559 Osad ściekowy szt 33,34 41,01
3. pH PN-EN ISO 10523:2012 A Ścieki, osad ściekowy* szt 9,28 11,41
4. BZT5 PN-EN 1899-1:2002 A Ścieki szt 38,03 46,78
5. ChZT(Cr) PN-EN 15705:2005 A Ścieki szt 43,85 53,94
6. Stężenie azotu ogólnego PB-01 wyd. 2 z dnia 20.04.2015 A Ścieki, osad ściekowy* szt 41,83 51,45
7. Azot amonowy Hach Lange LCK 302, LCK 303, LCK 304 Ścieki, osad ściekowy szt 26,32 32,37
8. Azot azotanowy Hach Lange LCK 339, Hach Lange red. kadmem Ścieki, osad ściekowy szt 26,59 32,71
9. Azot azotynowy Hach Lange LCK 341 Ścieki szt 13,11 16,13
10. Stężenie fosforu ogólnego PB-02 wyd. 2 z dnia 20.04.2015 A, NR Ścieki, osad ściekowy* szt 39,78 48,93
11. Chlorki Hach Lange LCK 311 Ścieki szt 26,49 32,58
12. Ekstrakt eterowy PN-86 C-04573/01 Ścieki szt 73,72 90,68
13. Sucha pozostałość PN-EN 12880:2004 Ścieki, osad ściekowy szt 43,36 53,33
14. Zawiesina łatwoopadająca 30’ PN-72 C-04559 Ścieki, osad ściekowy szt 16,26 20,00
15. Indeks osadu PN-75 C-04616 Ścieki, osad ściekowy szt 49,60 61,01
16. Uwodnienie osadu PN-EN 12880:2004 Ścieki, osad ściekowy szt 54,21 66,68
17. Obraz mikroskopowy osadu PB-03 wyd.1 z dnia 18.09.2015 Ścieki, osad ściekowy szt 21,68 26,67

A-metoda akredytowana                     NR- metoda niereferencyjna

*- metoda akredytowana dla obiektów: ścieki; metoda nieakredytowania dla obiektów: osad ściekowy

 

Więcej informacji na temat w/w usług można uzyskać telefonicznie pod numerem  52 397 46 54, wew. 22 (w dni robocze w godz. 7:30-14:30) lub e-mail laboratorium@wodociagi.chojnice.pl

 

W celu zamówienia badania laboratoryjnego należy złożyć zlecenie według załączonego wzoru.

Zlecenie to można złożyć w siedzibie Laboratorium ul. Igielska 15 (Oczyszczalnia Ścieków).