Parametry fizykochemiczne wody

Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka miary Wyniki badań Najwyższa wartość dopuszczalna
1. Mętność NTU < 0,5  1,0
2.

Barwa

mgPt/l 5 -
3. Zapach TON akceptowalny -
4. Odczyn (pH) - 7,3-7,4 6,5 - 9,5
5.

Żelazo (Fe)

mg/l < 0,060 ≤ 0,200
6. Chlorki (Cl-) mg/l 8,96 ≤ 250
7. Amonowy jon (NH4+) mg/l <0,05 ≤ 0,5
8.

Azotany (NO3-)

mg/l 0,97 ≤ 50
9. Azotyny (NO2-) mg/l < 0,03 ≤ 0,5
10. Utlenialność z KMnO4 mg/l 0,97 ≤ 5
11. Mangan (Mn) mg/l < 0,05 ≤ 0,05
12. Twardość (CaCO3) mgCaCO3/l 231 60 - 500
13. Smak TFN akceptowalny -

Dane aktualne na dzień 26.11.2018 r.