Wodociągi Chojnice

Parametry bakteriologiczne wody

Lp. Nazwa oznaczenia Wyniki badań Najwyższa wartość
dopuszczalna
1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2ºC jtk w 1 ml wody < 1-9

200 sieć wodociągowa

100 SUW

2. Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami jtk/100ml 0 0
3. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
4. Escherichia coli jtk/100ml 0 0
5. Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

Dane aktualne na dzień 3.08.2018 r.