INFORMACJE
O OBIEKCIE:

1. Komora odgazowania

2. Hala krat

3. Komora K-2

4. Piaskownik

5. Komora K-1

6. Zbiornik pomp

7. Centralna przepompownia ścieków

8. Pomieszczenie dmuchaw

9. Awaryjny zbiornik retencyjny

10. Stacja zlewna ścieków dowożonych