INFORMACJE
O OBIEKCIE:

1. Sitopiaskownik i stacja zrzutu

2. Komora rozdziału przed reaktorami

3. Reaktory biologiczne

4. Pomieszczenie dmuchaw

5. Osadniki wtórne

6. Kaskada

7. Budynek Mikrosita

8. Budynek Hydroforni

9. Zbiornik retencji osadu

10. Stacja odwadniania osadu

11. Kompostownia osadów

12. Pompownia osadu recyrkulowanego

13. Komory stabilizacji tlenowej

14. Fotowoltaika

15. Garaż sprzętu technologicznego